Общи условия

Общи условия на онлайн магазин www.BulMag.org


I.ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Трънчев“ ООД, с ЕИК 127585839  с адрес на регистрация гр. Шумен, ул.Еделвайс 8, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия BulMag.org , наричана по-долу „BulMag.org”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

1. Наименование на Доставчика: „Трънчев“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Шумен, ул.Еделвайс 8

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Шумен, бул.”Ришки проход” 221

4. Данни за кореспонденция: България, гр. Шумен, бул.”Ришки проход” 221, тел. 054/850850 , email : office@bulmag.org

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 127585839

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 127585839

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. BulMag,org e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в интернет https://www.bulmag.org/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да създават на профил в електронния магазин на Доставчика;

2. Да преглеждат стоките, техните цени, характеристики и условия на доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата ;

4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез платформата BulMag.org.

Чл. 4. Доставчикът в платформата BulMag.org организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата BulMag.org договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.bulmag.org/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата BulMag.org се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от променянето на статуса на поръчката на „Приготвена”. Имат възможност да го направят както следва: на телефон 054/850850; на email адрес - office@bulmag.org или чрез съобщение във фейсбук страницата на BulMag.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата BulMag.org възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата BulMag.org и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата BulMag.org при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката.

(4) В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 1 000лв, плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

(5) Разходите по доставката на поръчаните стоки до адрес на територията на Република България са, както следва:

- за градовете Варна, Шумен и Търговище

1. За поръчки на стойност до 29.99лв – 3лв за доставка

2. За поръчки с експресна доставка – 5лв за доставка

3. За поръчки на стойност над 30.00лв – безплатна доставка

- за градовете и селата в изброените по-горе области има изрично отбелязани цени в “Инфо за доставка” на BulMag.org

Чл.6 (1) Πoлзвaтeлят и Дocтaвчиĸът ce cъглacявaт, чe вcичĸи изявлeния пoмeждy им във вpъзĸa cъc cĸлючвaнeтo и изпълнeниeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa мoгaт дa бъдaт извъpшвaни пo eлeĸтpoнeн път и чpeз eлeĸтpoнни изявлeния пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa eлeĸтpoнния дoĸyмeнт и eлeĸтpoнния пoдпиc и чл. 11 oт Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия.

(2) Πpeдпoлaгa ce, чe eлeĸтpoннитe изявлeния извъpшeни oт Πoлзвaтeлитe нa caйтa ca извъpшeни oт лицaтa, пocoчeни в дaннитe, пpeдocтaвeни oт Πoлзвaтeля пpи извъpшвaнe нa peгиcтpaция, aĸo Πoлзвaтeлят e въвeл cъoтвeтнoтo имe и пapoлa зa дocтъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BULMAG.ORG

Чл. 7. (1) За да използва BulMag.org за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата BulMag.org, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", „Вход чрез facebook“ или "Вход чрез google", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата BulMag.org, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата BulMag.org стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата BulMag.org по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в платформата BulMag.org и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата BulMag.org чрез идентифициране с име и парола; вход чрез facebook или вход чрез google профил;

3. Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата BulMag.org стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата BulMag.org, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

6. Избор на способ и момент за плащане на цената.

7. Завършване на поръчката.

8. Ползвателят следва да получи мейл потвърждение за направената поръчка.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) Ползвателят се съгласява, че по отношение на пресните храни и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.

(5) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя. При вече заплатена онлайн поръчка или по банков път Доставчикът за задължава да възвърне точната сума на Ползвателя.

(6) Доставчикът изпълнява поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти, Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател.

(7) Доставчикът доставя поръчките до входната врата на жилището на Ползвателя, в случаите, в които са поръчани повече от 4бр туби вода над 10л това се извършва до входната врата на жилищния блок/кооперация.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в BulMag.org, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата BulMag.org са определени в профила на всяка стока в платформата BulMag.org.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата BulMag.org в профила на всяка стокa.

(3) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на акциите от брошура е от Понделник до Неделя.

(4) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата BulMag.org и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата BulMag.org.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата BulMag.org преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата BulMag.org или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата BulMag.org имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата BulMag.org цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им. Възможностите за заплащане са:

- при доставка в брой

- при доствка чрез ПОС-терминал

- при доставка чрез ваучери

- при доставка смесено плащане(от по-горе изброените)

- чрез онлайн плащане

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 1 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата BulMag.org.

(2) Ако Доставчикът в платформата BulMag.org не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 17. В случай на сключване на договор за продажба на стоки, които съдържат алкохол и при поръчка на спиртни напитки, Ползвателят декларира, че е навършил 18 години.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Доставчикът в платформата BulMag.org може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(3) При отказване на поръчка от Ползвателя, която е платена чрез онлайн метод на плащане, се прилагат процедурите:

1. Ако поръчката е отказана 2 часа преди началото на интервала за изпълнение на поръчката, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика.


Чл. 19. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата BulMag.org.

(2) При огледа има право да върне на момента продукти/стоки, които не отговарят на изискванията му и да му бъде възстановена сумата за тях.

(3) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата BulMag.org съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(4)

(5) При доставяне на грешен артикул Ползвателя се задължава да я съхранява стоката правилно докато Доставчика организира нейното заменяне или връщане.

Чл. 20. (1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Доставчикът в платформата BulMag.org предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни 2016/679.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата BulMag.org ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата BulMag.org има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата BulMag.org има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата BulMag.org само за целите на изпълнението на услугата и онлайн маркетинг.

(5) BulMag.org обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата BulMag.org има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата BulMag.org има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://www.bulmag.org/ >вход >забравена парола.Следва да се въведе email адреса, с който е направена регистрацията. На същия ще бъде изпратена нова парола.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата BulMag.org, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата BulMag.org и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата BulMag.org и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля или

2. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата BulMag.org и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата BulMag.org.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата BulMag.org, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес  https://bulmag.org/bg/pages/obshti-uslovia-327.html    заедно със всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата BulMag.org се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата BulMag.org. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата BulMag.org в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата BulMag.org и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 28. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на BulMag.org и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата BulMag.org.

Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.