Снакс и Чипс

Солети Croco 40гр
0.32 лв./бр
Солети Хрус-Хрус 60гр
0.37 лв./бр
Солети Maxi Mix 250гр
3.95 лв./бр
Солети Maxi Mix 100гр
2.09 лв./бр
Солети Junior Farm 125гр
1.55 лв./бр
Солети Чипи 185 гр
1.35 лв./бр
Солети Великови 55гр
0.29 лв./бр