Интервали за доставка: Шумен град

Доставки всеки ден в интервалите:

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 лева доставка (при поръчки над 50 лв.)

3 лева доставка (при поръчки под 50 лв.)

5 лева експресна доставка (до 90 мин.)


Интервали за доставка: Зона 1

Доставки Вторник и Петък в интервала:

12:00 - 14:00
кв. Мътница
с. Мадара
с. Кюлевча
Каспичан
Нови Пазар
Плиска

 

 

 

 

 

 

 

0 лева доставка (при поръчки над 50 лв.)

6 лева доставка (при поръчки под 50 лв.)

5 лева доставка с. Памукчи


Интервали за доставка: Зона 2

Доставка в Сряда в интервала:

12:00 - 14:00
с. Дибич
с. Васил Друмев
с. Илия Блъсково
с. Радко Димитриево
с. Салманово
с. Ивански
Смядово

 

 

 

 

 

 

 

0 лева доставка (при поръчки над 50 лв.)

6 лева доставка (при поръчки под 50 лв.)

10 лева доставка с. Веселиново и с. Риш


Интервали за доставка: Зона 3

Доставка в Събота в интервала:

12:00 - 14:00
с. Панайот Волово
с. Белокопитово
с. Върбак
кв. Макак
с. Царев Брод
с. Златна Нива

 

 

 

 

 

 

0 лева доставка (при поръчки над 50 лв.)

6 лева доставка (при поръчки под 50 лв.)


Интервали за доставка: Зона 4

Доставки Понеделник и Четвъртък в интервала:

12:00 - 14:00
с. Хан Крум
с. Троица
с. Осмар
с. Мараш
Велики Преслав
с. Драгоево

 

 

 

 

 

 

0 лева доставка (при поръчки над 50 лв.)

6 лева доставка (при поръчки под 50 лв.)