Интервали за доставка: Търговище град

Доставки всеки ден в интервалите:

09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
15:00 - 17:00
18:00 - 20:00

 

 

 

 

 

0 лева доставка (при поръчки над 50 лв.)

3 лева доставка (при поръчки под 50 лв.)

5 лева експресна доставка (до 90 мин.)


Интервали за доставка: Зона 1

Доставки Понеделник, Сряда и Петък в интервала:

10:00 - 13:00
с. Васил Левски
с. Пробуда
с. Ловец
с. Осен
с. Острец

 

 

 

 

 

0 лева доставка (при поръчки над 50 лв.)

6 лева доставка (при поръчки под 50 лв.)


Интервали за доставка: с. Разбойна и с. Стража

Доставки всеки ден в интервала:

16:00 - 17:00

 

 

0 лева доставка (при поръчки над 50 лв.)

6 лева доставка (при поръчки под 50 лв.)


Интервали за доставка: с. Лиляк

Доставки всеки ден в интервала:

13:00 - 15:00

 

 

0 лева доставка (при поръчки над 50 лв.)

6 лева доставка (при поръчки под 50 лв.)


Интервали за доставка: Омуртаг

Доставка в Сряда в интервала:

14:00 - 16:00

 

 

10 лева доставка (при поръчки над 50 лв.)

15 лева доставка (при поръчки под 50 лв.)