Събирай точки и се възползвай от специална отстъпка на продукти PHILIPS

Лоялна програма с продукти Philips

Бутон към продуктите

Лоялна програма „ПАЗАРУВАЙ В BULMAG, СЪБИРАЙ ТОЧКИ И СЕ ВЪЗПОЛЗВАЙ ОТ СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА НА ПРОДУКТИ PHILIPS” (Програмата) се организира и провежда от „Трънчев” ООД – търговска верига BulMag, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 127585839 ДДС № BG127585839 със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Шумен, град Шумен, ул. "Еделвайс" №8.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук официални правила.

2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на търговска верига BulMag - www.BulMag.org, както и в супермаркети BulMag.

2.3.  Tърговска верига BulMag си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.BulMag.org и в супермаркети BulMag.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда във всички супермаркети BulMag, както и в онлайн супермаркетът www.BulMag.org.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата започва на 15.11.2021 г. и продължава до 15.01.2022 г. включително. Събирането на бонус точки е възможно до 15.01.2022 г. включително. Използването на бонус точки за покупка на промо продукти Philips е възможно до 31.01.2022 г. включително.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

5.1. Програмата представлява вид промоция, която дава възможност на клиенти на супермаркети BulMag и нa онлайн супермаркета www.BulMag.org да закупят промоционални продукти Philips с отстъпка до 47% от редовната продажна цена срещу представяне на попълнен бонус паспорт с необходимия брой промо точки.

5.2 При покупка на стойност минимум 20 лева с ДДС, направена в супермаркети BulMag или от онлайн супермаркетът www.BulMag.org в посочения период на провеждане на Програмата, клиентът получава една бонус точка. Съответно при покупка на стойност 40 лева с ДДС - 2 бонус точки, при покупка на стойност 60 лева с ДДС – 3 бонус точки и т.н.

5.3 Бонус паспорт се получава на касите на супермаркети BulMag, на Информация в магазините или при доставка на поръчка от www.BulMag.org.

5.4 При събран необходимия брой бонус точки клиентът може да закупи във всеки супермаркет BulMag или или да поръча от онлайн супермаркетът www.BulMag.org продукт Philips, част от Програмата, на промоционална цена с отстъпка 47% от редовната продажна цена.

5.5 Всички продукти, участващи в Програмата, могат да бъдат закупени и на регулярна цена през посочения период.

5.6 Асортиментът на продукти, участващи в Програмата, включва:

Продукти участващи в акцията

ОТГОВОРНОСТ

6.1. Изображенията на промо продуктите на интернет страницата www.BulMag.org и в маркетинговите материали на Програмата са само илюстративни.

6.2. Количествата промо продукти за Програмата са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични в някои или във всички супермаркети BulMag. В тези случаи търговска верига BulMag по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на промо продукти. Tърговска верига BulMag не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят промо продукти в точно желания от тях ден и час.

6.3. В случай на продължителна липса на наличности от промо продукти, търговска верига BulMag си запазва правото да продължи срока на Програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали бонус точки, да закупят промо продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.

6.4. Търговска верига BulMag не носи отговорност в случай на изчерпване на количествата, предлагани в настоящата промоционална кампания и последваща невъзможност за доставяне на допълнителни бройки.

6.5. Tърговска верига BulMag не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Програмата.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА ПРОГРАМАТА

7.1. Търговска верига BulMag си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Програмата при условие, че промените не са по-неблагоприятни за клиентите спрямо настоящите правила. Евентуалните изменения и допълнения ще имат действие от датата, посочена в тях и след като са били предварително публикувани на интернет страницата www.BulMag.org и в супермаркети BulMag, така че клиентите да се запознаят с тях.

 7.2. Търговска верига BulMag има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.BulMag.org и в супермаркети BulMag. При прекратяване на Програмата Търговска верига BulMag не дължи компенсация на участниците.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на интернет страницата www.BulMag.org, както и в супермаркети BulMag.

8.2 Участниците могат да се свържат с Търговска верига BulMag, на тел. 054/ 850 850 или чрез лично съобщение във Facebook