Правила за участие в промоция

Спечели награда от MONSTER - BulMag.org

Купи 2 кенa Монстър и участвай в томбола за блутуут тонколона Mango Loco

 Период: Старт: 13.03.2024г.  Край 12.04.2024 или до изчерпването на промоционалния продукт.

 Механика: Купи от онлайн магазина BulMag.org поне 2 (два) кена Monster Energy на една касова бележка и участвай в томбола за спечелване на блутуут тонколона Mango Loco. Можеш да спечелиш една награда. Попълни имена, телефон за обратна връзка, номер на онлайн поръчка в ТАЗИ форма и я прати. Покупката и онлайн поръчката трябва да са в периода на промоцията.

Участници:

За участник в промоцията се счита всеки клиент на магазина навършил 18 години и закупил поне 2 кена Monster (важи за всички вкусове Monster), който е попълнил и изпратил формата за участие с имена, телефон и номер на касовата бележка. Наградата се тегли в присъствието на представител на ККХБК България или на Магазина Организатор. Добрата търговска практика изключва участието на служители Кока-Кола Хеленик както и служители на магазина организатор на промоцията.

Тегленe на томболата: Ще бъдат разиграни общо един брой блутуут тонколониа Mango Loco * (на стойност под 100 лв с ДДС) Изтегляне на победител ще се извърши на дата  16.04.2024г. в присъствие на представител на ККХБК България или на Магазина Организатор. Освен печеливш се изтегля име на още един участник (резерва). Спечелилите се уведомяват по телефона.

Получаване на награда: Награда** се получава на място в магазина или със следваща онлайн поръчка след представяне на касовата бележка от спечелилия. Получаването може да стане най-късно до 30 дни след теглене на томболата. Имената на спечелилият ще бъдат обявени на видно място в магазина. Ако победителят не потърси наградата в определения срок, тогава се награждава следващият от резервите.

* Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева бДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

** Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от Печеливш или законния представител на клиента. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи. Организаторът, Партньорът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторът и Партньорът могат по взаимно съгласие да прекратят Промоционалната кампания.

ЗАЩИТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на наградата всеки Печеливш се счита уведомен за настоящите официални правила и се съгласява с тях. Списъкът с Печелившите и резервните участници ще се съхранява в централния офис на Организатора на адрес гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 8

Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД): Кока-Кола Хеленик България“ Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания, печелившият участник следва да предостави: Име и телефонен номер, както и е-мейл адрес за контакт. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Организатора, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

Получатели/категории получатели на данните              
Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – име, телефонен номер, може да бъдат обработвани от партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.
Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Промоционалната кампания.

Права на субектите на данни (Участници) Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20) , тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация. При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ Участник в Промоционалната кампания може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на Кока-Кола център за контакт с клиенти – 0800 12345

РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.