Стикер – албум „Животните в България“

Пазарувай в супермаркети BulMag и за всеки 20 лв. от твоите покупки ще получиш опаковка с 5 стикера безплатно. Събери всички стикери, попълни албума и се включи в играта за спечеливане на страхотна награда.

Стикер-албумът “Животните в България” се продава отделно на цена 4,99 лв/бр или 2,99* лв/бр при плащане с премии от карта BulMag. Опаковка с 5 стикера “Животните в България” може да закупиш и самостоятелно на цена от 0,99 лв/бр или за 0,59* лв/бр при плащане с премии от карта BulMag.

*Плащане с премии от карта BulMag може да се извърши само във физически магазин BulMag. В онлайн магазина www.BulMag.org не се приема плащане с премии от карта BulMag.

 Албум Животните на БългарияСтикери Животните на България

Залепи всички стикери на съответните места в стикер-албума. Представи попълнения албум на Информация в магазин BulMag до 20 декември 2019 г., от където ще получиш бланка за участие, която да попълниш. И вече си в играта за страхотни награди. Теглене на наградите - 23 декември 2019 г.

 Игра стикер-албум "Животните на България"

Официални правила на рекламна кампания Стикер – албум  „Животните в България

I.Организатор и официални правила на кампанията

1. Организатор на кампанията е „Трънчев” ООД, ЕИК 127585839, със седалище на фирмата гр.Шумен, ул.Еделвайс 8.

2. Изложените официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в кампанията. Публикувани са на сайта на веригата и в профила ѝ в социалната мрежа – Facebook. Те ще бъдат достъпни за целия период  на Кампанията във всички обекти на верига магазини BulMag.

3. Kато организатор на кампанията „Трънчев” ООД си запазва правото да променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им в интернет страницата на фирмата – www.BulMag.org; Facebook платформата и в магазините от верига супермаркети BulMag. За направените промени Организаторът не е длъжен да информира по друг начин, освен чрез публикуването им на официалния сайт и във Facebook.

4. С извършването, на което и да е от действията за участие в Кампанията, участниците декларират, че приемат настоящите правила и отговарят на условията за участие.

II. Обхват и територия на Кампанията

Кампанията се организира и провежда във всички магазини BulMag на територията на Република България.

III. Срок на Кампанията

Кампанията стартира на 20.09.2019г. и приключва на 31.12.2019г. Организаторът запазва правото си да промени периода на Кампанията, като е длъжен да оповести това в Официалните правила.

IV. Регламент на Кампанията

1. Верига супермаркети BulMag предлага за продажба стикер-албум „Животните в България” и стикер-опаковка, съдържаща 5 броя стикери с изображения на животни, предназначени за залепване в албума.

2. Стикер-албумът се предлага на цена от:

  • 4,99лв/1бр. при заплащане в брой/с карта.
  • 2,99лв/1бр. при заплащане с премии от клиентска карта BulMag.

Стикер-опаковка с 5 стикера се предлага на цена от:

  • 0,99лв/1бр. при заплащане в брой/с карта.
  • 0,59лв/1бр. при заплащане с премии от клиентска карта BulMag.

3. За всеки 20 лв от стойността на покупките в магазините на търговска верига BulMag се предлага като подарък 1 стикер-опаковка, съдържаща 5 стикера.

Например: при покупка на стойност 20 лв клиентът получава 1 стикер-опаковка; при покупка над 40 лв получава 2 стикер-опаковки; при покупка над 60 лв получава 3 стикер-опаковки и т.н.

4. Не се разрешава замяна на 1 стикер-опаковка с друга след като първата бъде маркирана и предоставена на клиента, независимо дали е разопакована или не. Търговска верига BulMag не се ангажира с гаранции, че участниците в Кампанията ще могат да съберат всички видове стикери, предназначени за залепване в стикер-албума. Събирането на пълната колекция зависи единствено от късмета на участващите.

5. Стикер-опаковките на касите се предоставят непосредствено след маркиране на покупките. Не се разрешава предоставянето на стикер-опаковки при представяне на касов бон след извършена покупка.

V. Отговорност на организатора

1. Броят на изработените стикер-албуми и стикер-опаковки е уточнен след внимателен и задълбочен анализ на организирането на рекламната кампания. Въпреки това, верига супермаркети BulMag допуска, че поради висок интерес от клиентите, е възможно стикер-албумът или стикер-опаковките да не бъдат налични в някои дни на Кампанията в различни супермаркети BulMag. В тези случаи Организаторът поема задължението да уведоми клиентите по подходящ начин за деня, когато липсващите стикер-албуми и стикер-опаковки ще бъдат налични. Организаторът не носи отговорност към клиенти, които в желания от тях ден и час на пазаруване, не са могли да закупят/получат като подарък стикер-опаковки.

2. Стикер-албумът и стикер-опаковките не са предназначени за употреба от деца под 3-годишна възраст, поради опасност от поглъщане на части от тях. Използването на стикер-албума и стикерите от деца следва да се осъществява под родителски контрол.

3. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от стикерите, както и за наличието на дефекти в тяхната визия/предназначение.

VI. Прекратяване на Кампанията

Организаторът на Кампанията има право по своя преценка да я прекрати по всяко време , в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или други форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Кампанията се обявява чрез Официалните правила и по реда посочен в раздел I, т.3. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът няма да носи отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат на прекратяването на Кампанията.

VII. Лични данни

При реализирането на настоящата кампания не се събират лични данни на участниците. При съмнение за злоупотреба и неправомерно събиране на лични данни в процеса на кампанията под каквато и да е форма, моля да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на адрес: dpo@bulmag.org или на телефон 054/850859.