Таксуване на пластмасовите кутии за храна

Публикувано на 

Уважаеми клиенти, 

От 01.01.2023 г. започват да се прилагат задължителните европейски и национални разпоредби, които налагат таксуване на пластмасовите кутии за храна за еднократна употреба отделно от закупените продукти.

 Таксуване на пластмасовите кутии за храна

Мярката цели намаляване вредното въздействие върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места на пластмасовите продукти за еднократна употреба, както и трайно намаляване на ползването им.

Благодарим за проявеното разбиране!