Омекотител спрей сушил.Sano Сенситив 750мл

БР
10.49 лв
1л = 13.99 лв
0/5(0 гласа)
  • Произход: Израел
  • Марка: SANO
  • Артикулен код: 6350
  • Размери: Ш: 6 / В: 30 / Д: 9
Състав:
10% ethanol, <5% nonionic surfactant, <1% cationic surfactant, консерванти, парфюм
Съхранение:
да не се съхранява под 5°С

Омектотител спрей „Сано“, сензитив с парфюм ефективно и икономично омекотява и ароматизира прането. Тъканите стават меки и удобни за гладене.

Инструкции: Завъртете на позиция "Оп" и пръскайте на разстояние 30см от дрехите. Препоръчва се за директно пръскане по дрехите, за сушилня, спално бельо, завеси, тапицерии и други видове тъкани.
При използване в сушилня: в края на процедурата, отворете вратата и напръскайте до 10 пъти, след което довършите сушенето още 10 минути на най-фината програма и най-ниската температура.

Опасно: Предизвиква сериозно увреждане на очите. Запалими течности и пари. Съдържа 1,2-бензисотлазолин-3-уан, хексил цинамал, бутилфенил метилпропионал. Може да предизвика алергична реакция. При необходимост от мед, помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Преди употреба прочетете етикета. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Съдът да се съхранява плътнозатворен. Използвайте предпазни ръкавици.

При контакт с кожата (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с водата и си вземете душ.

При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в центъра по токсикология или на лекар. Да се държи на хладно и да се пази от пряка слънчева светлина. Съдържанието и съдът да се изхвърли в съотвествие с националната уредба.

Производител: SANO Ltd., Израел

Вносител: Изи Трейд, гр. София, ул. Поручик Неделчо Бончев 5, тел: +35929450000, e-mail: www.izi.bgwww.sanobg.com.

Този продукт все още не е коментиран
ОбектиНаличност
Варна
BulMag 15 Владиславово
В наличност
BulMag 17 Grand Mall
В наличност
BulMag 18
В наличност
Шумен
BulMag 2 Пазар
Не е наличен
BulMag 3 Воаяж
Не е наличен
BulMag 4 Добруджански
В наличност
BulMag 5 Македония
В наличност
BulMag 6 Тракийски
В наличност
BulMag 7 City Center
В наличност
BulMag 8 Тракийски
Не е наличен
BulMag 10 Военна болница
В наличност
BulMag 16 Боян Българанов
В наличност
Търговище
BulMag 11 Трапезица
В наличност
BulMag 12 Retail Park
В наличност
BulMag 13 Пазар
В наличност
BulMag 19 3-ти Март
В наличност
Последна актуализация: Днес - 07:00

Можете да видите адресите на всички наши магазини тук

* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.